บ้านสามไทยโฮมแคร์

บ้านสามไทยโฮมแคร์ ได้เปิดดำเนินกิจการบริการจัดส่งแม่บ้าน -แม่ครัว ดูแลผู้ป่วย-ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน-พี่เลี้ยงเด็กโต บริการจัดส่งประจำบ้านและโรงพยาบาล บริการจัดส่งทั่วประเทศ โดยประสบการณ์15ปีที่ผ่านมาเรามีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการ ซึ่งศูนย์ฯได้ยึดหลักความเป็นธรรมและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและพนักงานเสมอมา ได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดนตลอด ศูนย์ฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่งานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือก-อบรม-และสอบประวัติอย่างเคร่งครัด

© 2016 baansamthai.com All Rights Reserved.