บริการของเรา

พนักงานแม่บ้าน-แม่ครัว

คุณสมบัติ พนักงานมีอายุตั้งแต่18/50ปี มีประการณ์การทำงานบ้านมา มีเอกสารพร้อมประวัติ1ชุด

หน้าที่
1. ทำความสะอาดบ้านทั่วๆไป
2. ซัก-รีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
3. ช่วยทำอาหาร อุ่นกับข้าว หุงข้าว ล้างจาน
4. รดน้ำต้นไม้ ล้างรถ กวาดบริเวณบ้าน
5. เปิดปิดประตูเมื่อมีรถเข้าออก อื่นๆทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน

อัตราค่าบริการ 12,000 / 15,000 บาท

พนักงานดูแลผู้ป่วย - ดูแลผู้สูงอายุ

คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ18 -50 ปี พนักงานจะผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรการดูแล มีประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ มีใจรักงานด้านการยริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพ
เบื้องต้น

หน้าที่
1. อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
2. ดูแลการขับถ่าย จัดยา จัดอาหาร (ป้อนหรือฟีด ตามอาการผู้สูงอายุ)
3. ดูดเสมหะ พลิกตัว ตามอาการคนไข้
4. ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ
5. ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าและอื่นๆของผู้ป่วย
6. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุเช่น อ่านหนังสือให้ฟัง พาเดินเล่นให้ผ่อนคลาย
7. ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างและมีวาจาสุภาพต่อผู้สูงอายุ

อัตราค่าบริการ 15,000 / 20,000 บาท

พนักงานพี่เลี้ยงเด็กอ่อน - เด็กโต

คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ18-50ปี พนักงานจะผ่านหลักสตูรการเลี้ยงเด็กและมีประสบการณ์ การเลี้ยงเด็กมา มีใจรักเด็ก ผ่านการตรวจประวัติและสุขภาพเบื้องต้น

หน้าที่
1. ทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็ก
2. ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าวน้อง
3. ซักรีดเสื้อผ้าน้อง ทำความสะอาดอุปกรณ์ของน้องและห้องนอนน้อง
4. ช่วยดูแลพัฒนาการน้อง ฝึกสอนหนังสือน้อง(เด็กโต)
5. อื่นๆตามคำแนะนำของแม่เด็ก

อัตราค่าบริการ 15,000 / 20,000 บาท

พนักงานที่ศูนย์ฯจัดส่งไปให้ท่านนั้น หากท่านไม่เป็นที่พึงพอใจ ท่านสามารถขอเปลี่ยนพนักงานคนใหม่ได้ หรือพนักงานที่จัดส่งไป มีธุระที่ต้องหยุดงาน ทางศูนย์ฯมีพนักงานคนใหม่ไปแทนหรือเปลี่ยนให้ ท่านสามารถมาคัดเลือกที่ศูนย์ฯ หรือทางศูนย์คัดเลือกให้ตามความประสงค์ที่ท่านแจ้งมา พร้อมบริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านค่ะ

© 2016 baansamthai.com All Rights Reserved.